becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Herwaardeer de social profit: tijd voor een zorgpact!

12/06/2020

De coronacrisis maakte nog maar eens pijnlijk duidelijk dat onze sector al jaren kampt met een zware onderfinanciering, en dat dit heeft geleid tot een aantal structurele problemen. Samen met het personeel roepen wij al langer dan vandaag op tot investeringen en duurzame oplossingen voor de social profit. 

Vandaag treden we naar buiten met ons Zorgpact. We kunnen niet langer toekijken hoe het personeel in de sector van zorg, welzijn en cultuur elke dag het beste van zichzelf geeft, en hun inzet niet naar behoren wordt geapprecieerd door de regering. Met onze eisen willen we naar een grondige herwaardering van ons beroep, want met applaus kopen wij geen brood.

SAMEN STERK, KAMERADEN!

ONZE EISEN

Onze eisen zijn onder te verdelen in 7 duidelijke thema’s: 

Extra handen in de social profit

De social profit kampt met een nijpend personeelstekort, waardoor de werkdruk torenhoog is. Hier moet aan tegemoet gekomen worden door o.m. de personeelsnormen te versterken. Voor het tekort aan verpleegkundigen kan de uitbreiding van het Project 600 ook een wezenlijk verschil maken. 

Hogere barema’s

Hoewel de socialprofitberoepen als essentieel worden beschouwd, vertaalt dit zich niet in de verloning van het personeel. Wij eisen de uitrol van IF-IC in alle sectoren van de social profit, met aandacht voor leeftijd van het personeel. Premies voor onregelmatige prestaties moeten opgetrokken worden en daarnaast blijven wij pleiten voor een volledige dertiende maand in alle sectoren van de social profit. 

Balans werk-privé

Een grote klacht bij het personeel, en een gevolg van de hoge werkdruk, is dat de balans tussen werk en privé steeds meer vervaagt. Wij eisen een betere controle van de arbeidsduur, voor zowel deeltijdse als voltijdse werknemers. De glijdende uren, ingevoerd voor een betere balans, gaan aan hun doel voorbij doordat ze telkens in het voordeel van de werkgevers aangewend worden. Wij vragen een omkadering d.m.v. officiële regelgeving.

Vorming en bijscholing

Het leven, en ook onze sector wordt elke dag complexer. Het is daarom noodzakelijk dat er meer aandacht is voor vorming en bijscholing van het personeel. Wij eisen het recht op 5 vormingsdagen per werknemer. 

Agressie op de werkvloer

Elke werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Agressiebeheersing moet een permanent aandachts-punt zijn in de socialprofitsectoren. De werking van ICOBA, incl. de agressiescan, moet uitgerold worden in alle sectoren.

Erkenning zwaar beroep

Beroepen in de zorg en welzijn zijn zware beroepen. Niet enkel in de wettelijke zin van de term, waardoor een soepele eindeloopbaanregeling mogelijk is; mensen uit de zorg en welzijn verdienen voldoende erkenning en moeten een degelijke verloning en omkadering krijgen om hun beroep op een correcte en kwaliteitsvolle manier uit te oefenen.

Stock veiligheidsmateriaal

De coronacrisis liet het belang zien van een strategische stock aan veiligheidsmateriaal. Er is nood aan een eenduidig globaal plan en overlegmethodiek bij de federale en Vlaamse regering en in diverse voorzieningen om de tekorten die deze crisis heeft blootgelegd in de toekomst te vermijden.


contact.headquarter

Rue Joseph Stevens | Joseph Stevensstraat 7/5
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 545 69 00

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe